Categorie – Coaching

Onze Camino...

None

Onze Camino…

In een vorige blog hadden wij het al over de vergelijking tussen ‘wandelcoaching’ en een ‘pelgrimstocht’. Deze keer willen wij persoonlijker worden en jullie onze ervaring over onze ‘Camino’ delen… Mensen van onze leeftijd en streek herinneren zich wellicht nog de bedevaarten in mei, ingericht door school en/of parochie naar Maria-oorden als Dadizele, Kerselare of Halle…. Wijzelf hebben ons deze zomer toegespitst  op de vijfdaagse pelgrimstocht ‘Camino de la Cruz de Caravaca’. Waarom zoveel gelovigen en niet-gelovigen een pelgrimstocht maken (hetzij naar Mekka, Santiago de Compostella of het Vaticaan...) weten wij niet… wij kunnen jullie wel vertellen waarom ...

Lees het artikel

The best of two worlds: ‘evidence based’ en ‘systemisch denken’

None

The best of two worlds:  ‘evidence based’ en ‘systemisch denken’

Ik ben qua opleiding een A&O-psycholoog die werkzaam is als zelfstandig HR-consultant / coach en ben als het ware vanuit mijn werk (assessments, developments, coachings…) sterk individueel gefocust en omwille van de actuele ‘wetenschappelijke’ stromen binnen de HR-wereld wat gedwongen om volgens ‘evidence based’-principes te werken…

Als bestuurder en senior HR-consultant/coach van ons adviesbureau kan ik als expert personeelszaken en A&O-psycholoog terugvallen op een brede, praktische kennis in het soft HR-domein. Via onze HR-tussenkomsten helpen wij organisaties om de sterktes en troeven bij medewerkers optimaal te benutten. Ook als ...

Lees het artikel

"Samen op weg, samen sterk" (studiedag 15/03/2016 - Vives Campus Kortrijk)

None

“Samen op weg, samen sterk” (studiedag 15 maart 2016 – Vives Campus Kortrijk).  

Tijdens de topic-dag georganiseerd door de studenten van het eerste jaar van de BanaBa-opleiding ‘Zorgmanagement’ van VIVES Campus Kortrijk op dinsdag 15 maart 2016 geef ik in de namiddag een pragmatische vormingssessie waar men leert constructief feedback te geven, positief om te gaan met een teamconflict zodat onenigheden, discussies en conflicten constructief worden aangewend om tot betere team-resultaten te komen… Deze studiedag is bedoeld voor leidinggevenden, managers en verpleegkundigen in de zorgsector.

Als externe coach krijgen wij veel vragen rond interpersoonlijke problemen, onduidelijkheden, meningsverschillen, ruzies en ...

Lees het artikel

Wij aanvaarden loopbaancheques

Wij aanvaarden loopbaancheques

Sinds deze week werken wij samen met ECT voor loopbaan-coaching. De overheid trakteert, professionele begeleiding aan € 10,-/uur.

Zit je niet goed in je job en/of wil je ontdekken wat je wil en kan op loopbaanvlak, dan kan je bij ons terecht als professionele loopbaancoach. Vanuit jouw loopbaanvragen gaan wij samen aan de slag. We begeleiden je om samen je doelen uit te zetten en stimuleren je om een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op te maken. Op die manier maak je met jezelf afspraken over de te nemen acties. 

Lees het artikel

Coachtraject en begeleiding in verband met bedrijfsoverdrachten

None

In de laatste week van oktober wordt er sinds een aantal jaren vanuit de Vlaamse overheid en meer specifiek het Vlaams Agentschap Ondernemen veel aandacht gegeven aan de voor vele Vlaamse bedrijfsleiders moeilijke maar toch wel noodzakelijke beslissing om hun bedrijf over te laten. Men stelt nog altijd te veel vast dat veel sterke ondernemingen samen met hun zaakvoerder(s) op pensioen gaan. Ze doven uit of de overdracht mislukt. Dit gebeurt omdat veel zaakvoerders niet tijdig denken aan opvolging en/of overname en/of de voorbereiding hiervan onderschatten. We hoorden opnieuw de grappige reclamespots waar de zaakvoerders van een ...

Lees het artikel

Reacties op nieuwsbericht 'naar een nieuwe manier van evalueren, inzetten op talenten en meer samenwerken'

None

Naar aanleiding van de recente commotie rond de zin en onzin van evaluaties schreef ik een nieuwsbericht waarbij ik aanstuurde op een permanente vorm van 'constructief' feedback geven. Op die manier is het evaluatiegesprek geen verrassing meer. Het samenwerkingsgesprek kan dan dienen als een overlegmoment tussen de medewerker en de leidinggevende waar men op een constructieve manier afspraken maakt om de situatie te verbeteren en de prestaties te verhogen. Ik kreeg op dit bericht een aantal interessante opmerkingen en aanvullingen. Deze reacties wil ik met jullie delen....   

Lees het artikel

Naar een nieuwe manier van evalueren, inzetten op talenten en meer samenwerken

Naar een nieuwe manier van evalueren, inzetten op talenten en meer samenwerken   

Recent zijn er heel wat kritische vragen gesteld over het nut en vooral het demotiverend karakter van evaluaties. De evaluatiegesprekken zijn tijdrovend, ze brengen een hele papiermolen met zich mee, ze zijn dodelijk voor de spontaniteit en de goesting in het werk en ook de leidinggevenden ontzien de evaluatiegesprekken.  Bij lerende organisaties die investeren in de toekomst en de ontwikkelkansen van hun medewerkers is feedback een must. Niet alleen feedback stuurt of verandert het menselijk gedrag, ook maatschappelijke normen doen dat. Bepaalde overtuigingen en/of impliciete verwachtingen dragen ...

Lees het artikel

Is er een toekomst voor dominante leiders?

Is er een toekomst voor dominante leiders?

In een nieuwsbericht van een aantal jaren geleden maakte ik volgende opmerking: "Er is dus sprake van een paradox: enerzijds is een dominante persoonlijkheid een voorwaarde om de top te bereiken, maar anderzijds zijn voor leidinggeven aan verandering en ontwikkeling zaken als nieuwsgierigheid, openheid/kwetsbaarheid en transparantie belangrijker"... 

Hierop ontving ik vorige maand een positieve reactie van een lezer. Om die reden wil ik mijn gedachtegang nogmaals verduidelijken aan de hand van bijgaand artikel.    

Lees het artikel

De meerwaarde van een individueel of teamgericht coachtraject

None

Omwille van de specificiteit van de vragen om echt op maat te werken van de behoeften en de noden, biedt een individueel of teamgericht coachtraject een grotere meerwaarde dan het volgen van een algemene groepsopleiding/vorming of training voor een coachee of een team. 

Dat betekent dat we als trainer, coach, HR professional het doel van de coaching vooraf duidelijk maken. We motiveren de coachee(s) om mee verantwoordelijk te zijn voor zijn/haar (hun) leren. We bouwen verder en maken gebruik van de ervaring van de deelnemer(s) en zorgen ervoor dat de individuele en/of teamgerichte coaching zinvol ...

Lees het artikel

Worden coaches gemaakt of geboren?

None

In principe beschikt iedereen over de basisvaardigheden om als coach te fungeren. Je hoeft alleen maar een paar gewoontes en gebruiken te ontwikkelen en te oefenen met een of twee interpersoonlijke vaardigheden. 

Wat kan helpen bij coachen:

  • Duidelijke afspraken maken over wat de coaching inhoudt en hoe die tussen de huidige werkzaamheden ingepast kan worden;
  • John Witmore citeert Tim Callway (Harvard-onderwijskundige en tenniscoach): “De tegenstander in je eigen hoofd is sterker dan degene die aan de andere kant van het net staat”, of zoals de Griekse wijsgeer Epictetus het stelde: “het zijn niet de problemen zelf die het ons ...
Lees het artikel