Categorie – bedrijfsoverdracht

Coachtraject en begeleiding in verband met bedrijfsoverdrachten

None

In de laatste week van oktober wordt er sinds een aantal jaren vanuit de Vlaamse overheid en meer specifiek het Vlaams Agentschap Ondernemen veel aandacht gegeven aan de voor vele Vlaamse bedrijfsleiders moeilijke maar toch wel noodzakelijke beslissing om hun bedrijf over te laten. Men stelt nog altijd te veel vast dat veel sterke ondernemingen samen met hun zaakvoerder(s) op pensioen gaan. Ze doven uit of de overdracht mislukt. Dit gebeurt omdat veel zaakvoerders niet tijdig denken aan opvolging en/of overname en/of de voorbereiding hiervan onderschatten. We hoorden opnieuw de grappige reclamespots waar de zaakvoerders van een ...