Diensten

Na een professionele carrière van 25 jaar is Tom Debaere voldoende gewapend om met zijn partner Katrien Braem, die zelf kan terugvallen op ruim 30 trouwe en gedreven dienstjaren, de ‘bvba Tom Debaere’ op te richten.

Wij willen ‘op maat gemaakte’, no-nonsense human resources antwoorden formuleren op brede en meer specifieke vragen en problemen binnen de overheidssector (steden en gemeenten; intercommunales en andere intergemeentelijke initiatieven; provincies; Vlaamse -, federale - en Europese overheidsdiensten), de non-profit sector (ziekenhuizen, rusthuizen en scholen) en de profit sector (KMO’s en grote bedrijven, middelgrote en grote organisaties) in Vlaanderen, België, Europa en de wereld.

De totale inzet van Katrien en Tom waarborgt het succesvol afleveren van het beoogde eindproduct waarvoor ze zich naar hun klanten toe engageren.

Om onze focus te bewaren, delen wij onze dienstlening in 5 specifieke HR-adviesverlening domeinen in:

  1. Werving en rekrutering
  2. Selectie met focus op assessment centermethodiek (AC) en andere selectietools
  3. Talentontwikkeling: potentieelinschatting via gebruik van development centermethodiek (DC), opzetten van persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP), individuele coaching en opleiding, teamtrajecten of groepsinterventies
  4. Consulting met focus op ontwikkeling van HR-instrumenten, audit en organisatieontwikkeling: vragen naar teambegeleiding, strategische begeleiding bij organisatorische veranderingstrajecten, begeleiding van overheidsinstanties bij de evaluatie van de decretale graden.
  5. STAR-benadering: uitleg over gebruik van de STAR-methodiek bij het competentiegericht interviewen tijdens een sollicitatie of selectiegesprek.