Coachtraject en begeleiding in verband met bedrijfsoverdrachten

None

Coachtrajecten en begeleidingen in verband met bedrijfsoverdracht

In de laatste week van oktober wordt er  sinds een aantal jaren vanuit de Vlaamse overheid en meer specifiek het Vlaams Agentschap Ondernemen veel aandacht gegeven aan de voor vele Vlaamse bedrijfsleiders moeilijke maar toch wel noodzakelijke beslissing om hun bedrijf over te laten. Men stelt nog altijd te veel vast dat veel sterke ondernemingen samen met hun zaakvoerder(s) op pensioen gaan. Ze doven uit of de overdracht mislukt. Dit gebeurt omdat veel zaakvoerders niet tijdig denken aan opvolging en/of overname en/of de voorbereiding hiervan onderschatten. We hoorden opnieuw de grappige reclamespots waar de zaakvoerders van een vervoerbedrijf op zoek ging naar een (Fr)Eddy…om hun zaak over te nemen. Een geslaagde overdracht vraagt veel grondige voorbereiding en een uitstekende begeleiding. Loslaten is immers niet eenvoudig.

Om dit emotioneel proces in goede banen te leiden, doen bedrijfsleiders om allerlei redenen een beroep op onze diensten als coach. Dit gebeurt veelal op aanraden van een externe financiële en/of juridische overname-expert die in het proces opmerken dat:

 • familiale opvolging tot spanningen leidt binnen het bedrijf en de familie…
 • een overname niet lukt omdat de fusiebedrijven niet nagedacht hebben over een gedragen, gemeenschappelijke strategische lange termijn visie waar men wel samenleeft maar niet samenwerkt om de vooropgestelde targets te realiseren
 • huidige zaakvoerders hun opgebouwde bedrijf niet uit handen kunnen geven omdat ze nog te veel plannen hebben, dit niet kunnen maken tegenover hun personeel, hun werk ook hun leven is en ze niet weten wat aan te vangen zonder hun werk… 
 • …         

Als ervaren arbeids- en organisatiepsycholoog, gedreven coach en door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid erkend als individuele dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor het domein bedrijfsoverdracht van de pijler coaching, help ik deze bedrijfsleiders om samen met de betrokken partners tot goede persoonlijke doelen te komen. In deze coachopdracht profileren wij ons als neutrale, objectieve procesbewaker. Dit betekent dat we iedereen wijzen op hun verantwoordelijkheden zodat men tot een goede strategische aanpak en gedragen beslissingen kan komen in de bedrijfsoverdracht. Via onze tussenkomst bekomen de betrokken partijen antwoorden op de issues waarmee ze worstelen:

 • Wat moet er met de onderneming gebeuren (o.a. op het vlak van continuïteit, kennisborging…)?
 • Wat is er nodig voor een geslaagde overdracht van eigendom en/of leiding (o.a. profiel opvolger(s), keuze(s) en aandachtspunten rond de bedrijfsoverdracht)?
 • Welke rol(len) wil(len) de overdrager(s) tijdens en na de overdracht nog wel en niet meer opnemen in de onderneming?
 • Hoe gaan de gecoachten met de familie- en personeelskwesties om?  
 • Helpen van partijen om emotioneel afscheid te nemen van hun zelfstandig statuut en na te denken over hun nieuwe rollen…
 • Welke afspraken moeten er gemaakt worden om tot een goede samenwerking te komen zodat iedereen werk kan maken van een goede geïntegreerde organisatie waar alle neuzen in dezelfde richting staan?

Visie en aanpak van een dergelijk coachtraject:

 • Een coachtraject betekent een gepersonaliseerde aanpak die wij voorzien voor alle  betrokken partijen om op geregelde tijdstippen stil te staan bij hun eigen functioneren, gedragingen en reacties tijdens dit moeilijk persoonlijk en sterk emotioneel geladen overdrachtsdossiers.
 • Omwille van de specificiteit en de grote emotionele geladenheid van deze vragen en deze projecten gaan we op maat te werk om antwoorden te bieden op de behoeften en noden van alle betrokken partijen.
 • Tijdens de begeleiding gebruiken we betrouwbare, valide instrumenten en werkmethoden die in het verleden bij andere soortgelijke projecten reeds tot succesvolle resultaten hebben geleid.

Via een degelijk opgebouwde dossier, een goede administratieve opvolging en een open, transparante aanpak kan deze begeleiding en/of coachproject gedeeltelijk meegefinancierd worden via de KMO-portefeuille.

Tom Debaere is een erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor het domein bedrijfsoverdracht van de pijler coaching.     

blog comments powered by Disqus