The best of two worlds: ‘evidence based’ en ‘systemisch denken’

None

The best of two worlds:  ‘evidence based’ en ‘systemisch denken’

Ik ben qua opleiding een A&O-psycholoog die werkzaam is als zelfstandig HR-consultant / coach en ben als het ware vanuit mijn werk (assessments, developments, coachings…) sterk individueel gefocust en omwille van de actuele ‘wetenschappelijke’ stromen binnen de HR-wereld wat gedwongen om volgens ‘evidence based’-principes te werken…

Als bestuurder en senior HR-consultant/coach van ons adviesbureau kan ik als expert personeelszaken en A&O-psycholoog terugvallen op een brede, praktische kennis in het soft HR-domein. Via onze HR-tussenkomsten helpen wij organisaties om de sterktes en troeven bij medewerkers optimaal te benutten. Ook als coach geloof ik sterk in een authentieke, no-nonsense-aanpak. We zetten al onze talenten op een pragmatische manier in om het maximum resultaat te behalen bij onze adviezen, begeleidingen en evaluaties.

Dankzij onze coachopdrachten zijn we de laatste jaren meer en meer bewust geworden van ‘patronen’ en ‘systemen’ die zowel bij onszelf als bij anderen/klanten (individuele coachees, leidinggevenden, divisies/afdelingen, organisaties…) (on)bewust spelen en hun stempel drukken op de context.

De eerste maal dat ik me hiervan echt actief bewust ben geworden, is toen wij met een aantal vrienden psychologen met elkaar gingen samenzitten en ons werk met elkaar deelden. Een vriendin-klinisch psycholoog vertelde ons over haar werk als ‘kinesioloog’ en vroeg mij om mijn arm op te tillen, aan iets positiefs te denken en weerwerk te bieden wanneer ze mijn arm naar beneden duwde… Toen ze mij vroeg om aan iets lastigs, iets dat op mijn systeem/mijn allergie/mijn ziel lag te denken… lukte het mij niet om tegen te duwen…

Ongeveer op hetzelfde moment had ik bij Philippe Bailleur de vakopleiding tot organisatiecoach met succes gevolgd en ging ik in op een uitnodiging van HRD-Academy om een gratis kennismakingsworkshop rond ‘systemisch leiderschap’ te volgen waar ik kennismaakte met het opleidingsduo Leanne Steeghs en Philippe Bailleur. Tijdens die infosessie deden wij een opstelling met de deelnemers en deelden wij als ‘tweede kind’ wat van onze gewoontes…

Ik ben sindsdien overtuigd… en toon vanuit mijn sterk authentiek/no-nonsense gehalte grote interesse om te klungelen met wat ik voel in de onderstroom bij coachees en/of organisaties waar men mij vraagt als coach, adviseur, begeleider en organisatiecoach… Ik probeer woorden/taal te geven aan de patronen die impliciet een impact hebben op het gebeuren maar niet worden benoemd… Het is inderdaad zo eens je ogen open zijn en je systemisch begint te kijken naar de wereld, er geen weg meer terug is en je telkens opnieuw de ‘oerkrachten’ tegenkomt…  Om die reden moet ik vaststellen dat de ‘wetenschap’ systematisch achter loopt… Toch wil ik de ‘evidence based’-wereld niet achter mij laten… maar ervaar ik op het werkveld zeker als (organisatie-)coach de meerwaarde van het ‘systemisch denken’. 

Tijdens de opleiding heeft Philippe mij het advies gegeven om te experimenteren met ‘the best of both worlds’ en sindsdien ga ik aan de slag met diverse principes en haal ik op regelmatige basis mijn ‘flesdopjes’ naar boven om de situatie overzichtelijker te maken… wat zowel bij de coachees als bij mijzelf tot betere inzichten leidt.    

blog comments powered by Disqus