De meerwaarde van een individueel of teamgericht coachtraject

None

Omwille van de specificiteit van de vragen om echt op maat te werken van de behoeften en de noden, biedt een individueel of teamgericht coachtraject een grotere meerwaarde dan het volgen van een algemene groepsopleiding/vorming of training voor een coachee of een team.

Hierbij verwijs ik naar Malcolm Shepherd Knowles (1913 – 1997, befaamd en invloedrijk Amerikaans expert in volwassenonderwijs) die zes kenmerken naar voorschuift bij het leren van volwassenen:

1.

  1. ze starten het leren als een zelfstandig, verantwoordelijk persoon;
  2. ze brengen een schat aan ervaring en kennis mee naar de training;
  3. ze willen dingen leren die hen helpen met het dagelijks leven om te gaan;
  4. ze willen energie steken in leren als het hen vooruit helpt in de uitoefening van hun taak of job;
  5. ze zijn gevoeliger voor intrinsieke motivatie dan voor extrinsieke motivatie.

Dat betekent dat we als trainer, coach, HR professional het doel van de coaching vooraf duidelijk maken. We motiveren de coachee(s) om mee verantwoordelijk te zijn voor zijn/haar (hun) leren. We bouwen verder en maken gebruik van de ervaring van de deelnemer(s) en zorgen ervoor dat de individuele en/of teamgerichte coaching zinvol, relevant en toepassingsgericht is.

We stemmen onze coaching dan ook volledig af op de (praktijk)behoeftes en interesses van de deelnemer(s).

Deze leervorm zet de coachee(s) ook aan om op geregelde tijdstippen zijn/haar (hun) functioneren in vraag te stellen.   

blog comments powered by Disqus