"Samen op weg, samen sterk" (studiedag 15/03/2016 - Vives Campus Kortrijk)

None

“Samen op weg, samen sterk” (studiedag 15 maart 2016 – Vives Campus Kortrijk).  

Tijdens de topic-dag georganiseerd door de studenten van het eerste jaar van de BanaBa-opleiding ‘Zorgmanagement’ van VIVES Campus Kortrijk op dinsdag 15 maart 2016 geef ik in de namiddag een pragmatische vormingssessie waar men leert constructief feedback te geven, positief om te gaan met een teamconflict zodat onenigheden, discussies en conflicten constructief worden aangewend om tot betere team-resultaten te komen… Deze studiedag is bedoeld voor leidinggevenden, managers en verpleegkundigen in de zorgsector.

Als externe coach krijgen wij veel vragen rond interpersoonlijke problemen, onduidelijkheden, meningsverschillen, ruzies en/of conflicten binnen een team maar er is GEEN onderzoek dat aantoont dat ingrepen op het zuiver interpersoonlijk samenwerken enig positief effect hebben op de performantie van een team ! 

Op basis van de groepsdynamische ideeën van Bruce Tuckman rond teamontwikkeling weten wij dat men de ‘storming’-fase door moet als team om tot het ‘performing’-niveau te komen. We gaan op zoek naar wat teams nodig hebben  om performant te zijn en tot betere resultaten te komen. Hierbij maken wij gebruik van het team-effectiviteitsmodel van Ron(ald) Fry. Om een minimum aan vertrouwen te bekomen tussen de teamleden moet er eenduidigheid zijn over:

 • de gemeenschappelijke teamtargets of doelstellingen (Wat?)
 • de rollen binnen het team en worden de teamleden uitgenodigd om hun wederzijdse verwachtingen met elkaar te delen (Wie?)
 • de procedure-afspraken: over hoe de teamleden  zullen omgaan met besluitvorming, problemen oplossen, rapportering, leiderschap en communicatie (Hoe ?)
 • om sterkte relaties uit te bouwen, zijn tot slot openheid, vertrouwen en constructieve mechanismen nodig zoals actief luisteren en feedback geven. Dit om de teamprestaties op elk moment te kunnen evalueren en verbeteren.

Via deze workshop geven wij een antwoord op volgende vragen:   

 • Waar mensen samenwerken ontstaan er gevoelens voor elkaar: soms klikt het, soms ook niet…
 • Mensen (ook teamleden) verschillen van elkaar: kunnen wij kapitaliseren op deze diversiteit?
 • Hoe zien wij de competentie ‘coachen’ in de invulling van onze job als teamlid? 
 • Hoe coachen wij momenteel ?      
 • Hoe willen wij coachen in de toekomst in het kader van de veranderingen en vernieuwingen binnen onze organisatie / afdeling waar ons team deel van uit maakt ?
 • Hoe creëren wij een coachend klimaat binnen ons team waar wij collega-teamleden aanmoedigen en motiveren tot het opnemen van meer eigenaarschap binnen hun job…? 

Programma: Uitleg over de groepsdynamische processen van Tuckman rond teamontwikkeling en leren deze processen op een praktische manier te gebruiken

 • Wat verstaan we onder ‘actief luisteren’?
 • Interesse tonen en exploreren (ontdekken wat de ander denkt/voelt/weet…), leren open vragen stellen
 • Waarderen en bekrachtigen
 • Betrokken confronteren of constructief feedback geven
 • Hoe omgaan met weerstanden
 • Uitdagen / stimuleren
 • Inspireren (motiveren)
 • Toelaten en ruimte geven
 • Tot een open aanpak komen
 • Invullen van het team-effectiviteitsmodel van Fry …

Ik nodig jullie allen uit om deze boeiende studiedag samen met ons mee te maken.

Meer informatie vindt u op de volgende link: https://www.vives.be/opleidingen/gezondheidszorg/samen-op-weg-samen-sterk-studiedag.

Tot dan.

 

blog comments powered by Disqus