Dienstverlener Advies voor de KMO-Portefeuille

Dienstverlener Advies voor de KMO-Portefeuille

Nadat wij reeds erkend waren als geregistreerde dienstverlener voor het luik opleidingen, kunnen ondernemers (beoefenaars van vrije beroepen, kleine en middelgrote ondernemingen) ook voor onze adviesdiensten gebruik maken van de kmo-portefeuille (zie verder op de website:    https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille).

Tom    

2018, een jaar met nieuwe kansen en mogelijkheden...

None

2018, een jaar met nieuwe kansen en mogelijkheden…

Op persoonlijk vlak was 2017 een moeilijk jaar voor ons… Wij verloren ons Moe, ons Va en twee goede vrienden…

Wij kijken echter hoopvol uit naar het nieuwe jaar 2018. Een jaar boordevol met nieuwe kansen zeker wanneer wij vanuit diverse ooghoeken de situaties blijven benaderen en niet zien als problemen maar als opportuniteiten en mogelijkheden…

Jullie kunnen op ons blijven rekenen…

Onze allerbeste wensen voor een gezond en gelukkig jaar!

Veel succes en tot gauw.

 

Tom en Katrien 

Zorgmanager (M/V)

None

Zorgmanager (M/V)

Wij zijn voor een dynamische, mensgerichte organisatie op zoek naar een gedreven, enthousiaste zorgmanager. Onze klant staat garant voor een professioneel, ontwikkelingsgericht klimaat waar persoonlijke groei en tevredenheid van medewerkers centraal staan. 

We zoeken een ervaren, zelfzekere peoplemanager die leiding geeft aan een viertal afdelingshoofden zodat men in staat is om het beleid van iedere afdeling uit te voeren. De kandidaat is verantwoordelijk voor de implementatie van de beleidsplannen binnen de zorggroep. Hij/zij staat in voor optimale zorgprocessen en transmurale continuïteit van de zorg door samenwerking met diverse interne en externe partijen.

We zoeken een ...

Dienstverlener opleiding KMO-portefeuille

Dienstverlener Opleiding voor de KMO-Portefeuille

Na een grondige audit zijn wij door de Vlaamse Overheid erkend als dienstverlener opleiding voor de KMO-portefeuille.

De KMO-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waarmee een KMO of MO  een groot deel van de opleiding die een medewerker en/of zaakvoerder bij ons volgt, kan recupereren. 

Voor meer informatie over de praktische werking hiervan verwijzen wij door naar de website van de KMO-portefeuile: KMO-portefeuille - Agentschap Innoveren en Ondernemen

Tom

Nieuwe directeur-intendant VAF

None

Nieuwe directeur-intendant VAF 

Het gebeurt niet vaak dat wij ook bij de effectieve ondertekening van het contract aanwezig zijn... maar deze keer zaten wij op de eerste rij bij de aanstelling van de nieuwe directeur-intendant van het VAF. We wensen Erwin Provoost veel succes toe en bedanken de leden van de selectiejury voor de aangename samenwerking

Tom
 

Hoe ‘talenten’ en ‘jobcrafting’ integreren in jullie evaluatie-, beoordelings-, functionerings- of samenwerkingscyclus…


Hoe ‘talenten’ en ‘jobcrafting’ integreren in jullie evaluatie-, beoordelings-, functionerings- of samenwerkingscyclus… 

In Tertio van vorige week 14/06/2017 verscheen een dossier van Geert De Cubber rond ‘objectief evalueren’ waar ik samen met hoogleraar filosofie Marc Van den Bossche (VUB) en pedagoog Pedro De Bruykere (Gentse Arteveldehogeschool) aan meewerkte. 

In dit nieuwsbericht vinden jullie enkele van mijn citaten (meer lezen jullie in Tertio van 14/06/2017). 

 

Directeur-Intendant Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)

None

Directeur-Intendant Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)

Via dit nieuwsbericht willen wij jullie informeren dat wij in opdracht van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) betrokken zijn bij de selectieopdracht van een Directeur-Intendant.

Hierbij vinden jullie de link naar de job-advertentie die u op diverse onlinekanalen reeds kunt vinden en vanaf zaterdag 18 februari 2017 verschijnt via Jobat.      

Voor deze opdracht zijn we als HR-expert ingeschakeld om de selectiejury te helpen bij :

  • de keuze van de meest geschikte media voor publicatie van het vacaturebericht  
  • de assistentie van de selectiejury bij de ontvankelijkheid en de eerste selectie van de ...

2017: een passievol jaar...

None

2017: een passievol jaar...

Beste, 
Door je passies optimaal te benutten, voel je je beter in je rol en kan je meer aan dan je denkt... 
Wij helpen je door je te focussen op je veerkracht. Wendbare organisaties moedigen wij aan om de sterktes en troeven bij medewerkers optimaal te benutten.
Hiervoor engageren wij ons.     
 
Katrien Braem 
Tom Debaere

Seminarie: Hoe mijn team coachen naar betere resultaten?

None
Hoe mijn team coachen naar betere resultaten? 
"Op vrijdag 14 oktober houd ik in samenwerking met Voka West-Vlaanderen een interactief en boeiend HR-seminarie waarbij wij samen met de deelnemers op zoek gaan naar antwoorden op de vraag hoe men een team best coacht naar betere resultaten? Wil je de gezamenlijke effectiviteit van je team verbeteren en beter kunnen inspelen op de aanwezige teamdynamiek? We geven een antwoord op die vragen, helpen je op weg om conflicten om te buigen tot een meerwaarde voor de teamwerking en je medewerkers te motiveren tot het opnemen van meer eigenaarschap binnen hun job ...

5 jaar BVBA Tom Debaere HRM

5 jaar BVBA Tom Debaere HRM
Op 1 juni 2016 vierden wij samen met onze klanten de vijfde verjaardag van bvba Tom Debaere HRM. 
Het deed deugd dat zovelen ingingen op onze uitnodiging om het glas te heffen op ons eerste lustrum. 
Katrien