'Jeunen' op het werk

None

KMO’s uit onze Vlaamse regio zijn meestal groeiende, dynamische en gezonde familiebedrijven die zich vandaag de dag ook op HR-vlak moeten profileren als aantrekkelijke, dynamische werkgevers. Als gezonde familiezaak bezitten die KMO’s meestal een vlakke organisatie waardoor alle medewerkers dichtbij het management en de andere teamleden staan. 

Om betrokkenheid te creëren bij het personeel moeten deze organisaties de juiste werknemers aantrekken, hen betrekken en hen ontwikkelen. Strategieën, producten en visies die teams en bedrijven succesvoller maken, kan je kopiëren. Maar medewerkers kopiëren lukt niet. Teamleden zijn de waardevolste activa van het bedrijf en stuwen de organisatie vooruit. De juiste medewerkers hebben een grote invloed op de kwaliteit, efficiëntie en winstgevendheid van het bedrijf.In deze VUCA-tijden (VUCA = Engels acroniem voor volatiel, onzeker, complex en ambigu) is het belangrijk dat de werkgevers meer rekening houden met ‘heart count’ in plaats van ‘head count’. Droomwerkgevers hebben geen tevreden klanten of medewerkers gemeen maar wel betrokken medewerkers

Bedrijven focussen soms te veel op tevreden medewerkers maar dat volstaat niet. Tevreden medewerkers stuwen het bedrijf niet vooruit. Ze zijn blij met de huidige staat van de organisatie. Betrokken medewerkers daarentegen doen hun werk met plezier (‘jeunen’ zich), willen het bedrijf naar de toekomst leiden en zijn bereid zich daarvoor in te spannen.

In ondernemingen met de hoogste betrokkenheidscijfers zien we ook de hoogste winst-gevendheid en de grootste stijging in marktaandeel. Vanuit HR-perspectief hebben we te maken met minder ziekteverzuim en minder personeelsverloop. Betrokken werknemers voelen zich beter, willen blijven en dat is beter voor het bedrijf.

Om te investeren in een stabiel, ambitieus en leergierig team waar proactieve, zelfstartende collega’s bereid zijn hun kennis en knowhow te delen, zich ten volle te engageren en waar alle neuzen in dezelfde richting staan om de vooropgestelde targets te behalen, focussen wij ons als externe HR-adviseurs en -begeleiders op het introduceren van een snelle constructieve manier van feedback geven binnen de bedrijfscultuur.

Via het geven van snelle, directe en constructieve feedback aan alle teamleden (zowel op het werkveld als in aparte sessies) zetten wij in op volgende zaken:

  1. personaliseren: een individuele aanpak sluit beter aan bij de individuele noden 
  2. vertrouwen: medewerkers hebben vertrouwen in de toekomst van de organisatie
  3. duurzame inzetbaarheid: levenslang leren
  4. meer nadruk op soft skills naast kennisverruiming: onze klanten richten zich op de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij hun personeelsleden
  5. focus op ‘employer experience’: ervoor zorgen dat medewerkers zich goed voelen, gewaardeerd, ondersteund, uitgedaagd,… hierbij focussen wij ons op talentmanagement, job- en teamcrafting, opleiding, persoonlijke ondersteuning etc.
  6. ‘well being’ en gezondheid: juiste balans werk–privéleven vinden en bewaren.    

Concreet betekent dit dat wij als organisatiecoach een HR-actieplan opstellen bij onze klanten en actief werk maken van het uitrollen hiervan.

blog comments powered by Disqus