Klantenbevraging

None

Evaluatie adviesverlening (augustus - september 2022)

Tijdens deze vakantieperiode hebben wij na twee jaren opnieuw de tijd genomen om onze dienstverlening in vraag te stellen bij onze klanten. Van de aangeschreven respondenten zijn er 39% ingegaan op onze uitnodiging om stil te staan bij onze service. Wat betreft het inventariseren van de klantennoden krijgen wij van 93,5% een ‘goede’ tot ‘uitstekende’ score. 31 respondenten beoordelen de kwaliteit van ons advies als ‘goed’ terwijl er 14 klanten zijn die de kwaliteit van ons advies als ‘uitstekend’ evalueren.  Ons advies wordt door 91,11% van de respondenten gewaardeerd als minstens ‘goed’ op de praktische bruikbaarheid. Slechts 3 respondenten gaven een matig resultaat op de vraag of ons advies aan de verwachtingen voldeed.

Hierbij vinden jullie een aantal opvallende reacties op de open vraag om de gegeven scores te verduidelijken:

 • “Bij coaching zijn de werkpunten duidelijk benoemd en zijn er voorstellen gedaan die echt bruikbaar zijn (als je er zelf mee aan de slag wil gaan). Ik heb hier veel uit geleerd en denk er nog heel dikwijls aan terug. Wat de service bij examenprocedures betreft, zijn alle afspraken opgevolgd en nageleefd, ...”
 • “Tom is een professionele en betrouwbare consultant, waarop gerekend kan worden.”
 • “Over de hele lijn tevreden van de geleverde diensten. "HR" is voor alle medewerkers bij ons bedrijf een vaste en alledaagse eerste-lijnondersteuning geworden.”
 • “Zowel qua voorbereiding, qua notie van de organisatie, qua samenstelling van het assessment, als wat betreft de afname en de opvolging kunnen we enkel tevreden zijn.”
 • “Ervaring leert, dat je van ervaring leert. Wat we zoeken en vinden bij Tom! Actief luisteren, professioneel advies en vlotte communicatie.”
 • “Niet enkel theoretische aanpak maar vooral persoonlijke begeleiding is een meerwaarde tijdens het traject met Tom.”
 • “Na onderling overleg, observatie en gesprekken worden de pijnpunten op een korte termijn benoemd en worden deze gestructureerd aangepakt.”
 • “Ik ken Tom als collega-dienstverlener en ook in die samenwerking zie ik hem de relevante vragen, interventies en advies geven.”
 • “Ik heb veel gehad aan de adviezen, maar misschien moet de coaching over een langere periode worden geëvalueerd om nog beter te kunnen inschatten hoe bruikbaar het was.”
 • “Mede door de intensieve samenwerking is er een uitstekende analyse om de noden van de organisatie in kaart te brengen. De procesbegeleiding van de vacature is goed, alsook de praktische bruikbaarheid. Er zou nog meer een link kunnen gelegd worden tussen de noden, de invulling van de vacature en de verdere coaching.”

20 respondenten evalueren onze inhoudelijke expertise als ‘goed’ terwijl er 26 klanten zijn die ons hierop als ‘uitstekend’ ervaren. Ook de kwaliteit van onze consultancy wordt sterk geapprecieerd, 34% geeft een ‘uitstekende’ en 62% een ‘goede’ score.  De opvolging van de adviesverlening wordt door slechts 2 respondenten als ‘matig’ geëvalueerd.

Uit de opmerkingen leren wij:

 • “Vlotte, professionele samenwerking.”
 • “Iets meer proactief en projectmatige voorstellen doen.”
 • “Ik vind qua expertise dat Tom sterk kan aangeven wat hij wel en niet doet. Dat maakt Tom sterk. Ik merk ook dat hij zeer snel is in terugkoppeling (bv stand van zaken in contact met een klant) en dat vind ik comfortabel om weten. Ik heb andere voorbeelden :-).”

De bekomen resultaten van ons advies worden door 41 kandidaten als minstens ‘goed’ beoordeeld. 28 respondenten hebben aangegeven voor welke diensten ze nog beroep op ons willen doen. 17 respondenten hebben aangegeven welke stappen ze zien als vervolgtraject op onze adviezen.

Alle klanten die een antwoord gaven, willen onze adviesverlening aanbevelen aan andere organisaties en/of bedrijven.

Wanneer wij peilen naar onze troeven of sterktes noteren wij volgende uitspraken:

 • “To the point (procedures + coaching) durft zaken te benoemen (zie coaching) afspraken worden gerespecteerd.”
 • “Vlot bereikbaar, goede kennis van onze organisatie, flexibel, degelijk, inhoudelijke expertise, duidelijk aanpak, no nonsens en snelle opvolging...”
 • “Correct respecteren van timing; expertise; duidelijke taal...”
 • “Professionalisme en stielkennis.”
 • “Sterk punt: noden aanvoelen door zich de organisatie "eigen" te maken”.
 • “Uitgebreid en correcte rapportering.”
 • “WYSIWYG; hands on, to the point, klantgericht, eenvoud, openheid en expertise…”
 • “Goede afspraken die ook worden opgevolgd.”
 • “Kennis van de sector.”
 • “Tom is als HR consultant binnen de groep uitgegroeid tot een vertrouwenspersoon voor de medewerkers die op vele vlakken, onafhankelijk advies kan verlenen aan medewerkers en in die zin de relevante info doorspeelt naar de directie en meteen ook daar bruikbaar advies aan koppelt.”
 • “No-nonsense, geen prietpraat, onderbouwde vragen, interventies en advies. Verkent wat echt aan de hand is, eerder dan een antwoord te geven op de vraag die gesteld wordt Enthousiast, humoristisch. Gewoon Tom!”
 • “Rustige doch degelijke benadering, rekening houdend met kenmerken van onze organisatie.”
 • “Inzicht, ervaring, empathie, begrip.”
 • “Correct, goede inschatting, pragmatisch, duidelijk rapport.”
 • “Dat er dieper op zaken wordt ingegaan, dat kandidaten ook aan de tand gevoeld worden over hoe ze ons bedrijf kennen/ervaren.”
 • “Bondigheid en duidelijkheid.”
 • “Kennis , ervaring, werkbaar...”
 • “Deskundigheid, ervaring in de sector, maatwerk. Prijs kwaliteit.”
 • “Empatisch en zeer aangenaam in omgang.”

Deze positieve evaluatie geeft ons de nodige energie en enthousiasme om verder de ingeslagen wegen te bewandelen. We blijven gaan voor ‘onderbouwde, no-nonsense adviezen aan betaalbare prijzen.’  

Tot jullie dienst,

Katrien en Tom

blog comments powered by Disqus