Als 'organisatiecoach' een talentgericht loopbaanbeleid uitstippelen:

None

Als 'organisatiecoach' een talentgericht loopbaanbeleid uitstippelen

Binnen de concurrentiële context waarin onze klanten (KMO's, non-profitorganisaties, overheidsinstanties...) werken, rekening houdend met de huidige ‘war for talent’ en de wetgeving rond werkbaar werk, is het noodzakelijk dat onze klanten hun (nieuwe) medewerkers zicht en grip geven op de mogelijkheden binnen hun carrière-pad binnen de organisatie. Als antwoord op deze noden en problemen streven wij samen met onze klanten naar een talentgericht loopbaanbeleid. Organisaties veranderen en mensen veranderen. De huidige HR-procedures en –instrumenten zijn echter nog teveel op het heden, op wat is, afgestemd en minder op de langere termijn, de loopbaan van de medewerker.  Als ‘organisatiecoach’ kijken wij naar organisaties als een levend systeem. Dit betekent dat het potentieel van mensen in onze aanpak centraal staat en niet een of andere  procedurele aanpak en/of een organisatiemodel. We stimuleren medewerkers van onze klanten om zich als architecten te profileren en een ‘thuis’ te bouwen voor hun organisatie. Een thuis die afgestemd is op wat mensen en groepen nodig hebben om het beste van zichzelf te kunnen geven, afgestemd op de doelen van onze klanten. Wij zorgen voor een strategisch en talentgericht personeelsmanagementadvies. Dit betekent dat wij onze klanten begeleiden en adviseren om gebruik te maken van professionele soft HR-processen. Dit advies leidt tot een verbetering van de bedrijfsvoering. Een goed onderbouwd personeelsbeleid resulteert in een duurzame, flexibele tewerkstelling van de juiste profielen waar wij naast de technische vak-expertise ook inzetten op het ontwikkelen van de ‘soft skills’ om het te maken in deze VUCA-context (VUCA = Engels acroniem voor volatiel, onzeker, complex en ambigu). Als organisatiecoach gaan wij praktisch, concreet toepasbaar, volledig op maat, op basis van de aanwezige ‘tools’ en spelen wij in op de aanwezige dynamiek van de bedrijfscultuur bij de klanten. 

blog comments powered by Disqus