Nieuwe start... terugblik met onze resultaten

None

Nieuwe start… terugblik resultaten en nieuwe engagement…

Na een deugddoende vakantie zijn onze batterijen terug opgeladen en willen wij opnieuw met veel goesting er te volle staan voor onze klanten zodat wij samen vanuit ons hart tot ‘authentieke adviezen en oplossingen’  komen.

Ook voor onze klanten en zeker in deze moeilijke Corona-tijden waar men als organisatie moet zorgen voor een warm, dynamisch en leerbaar werkklimaat die verder investeert in de talenten van zijn medewerkers, is het belangrijk om te peilen naar hun tevredenheid omtrent onze adviesverlening.  Op basis van deze gegevens willen wij vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen.  Investeren in mensen is en blijft immers de sleutel om klaar te staan voor de boeiende uitdagingen van de toekomst.

Hierbij vinden jullie enkele belangrijke conclusies uit onze bevraging:

 1. We scoren 97% voor de beoordeling van de ‘kwaliteit’ en de ‘praktische bruikbaarheid’ van onze advisering, hierbij citeren wij enkele commentaren:
 • “Potentieelinschattingen verlopen in een professionele en gemoedelijke sfeer”
 • “Zeer grondige, duidelijke input en advies”
 • “Tom is een professional waar je kunt op rekenen”
 • “Zowel kandidaten als wijzelf zijn tevreden”
 •  “We hebben reeds een lange samenwerking waardoor er een snelle, kwaliteitsvolle afstemming is met onze verwachtingen”
 • “Goede begeleiding, communicatie en flexibel in werkwijzen”
 1. De inhoudelijke expertise wordt door alle respondenten ‘goed’ tot ‘uitstekend’ beoordeeld, ook hierbij citeren wij enkele opmerkingen:
  • “Samenwerken met Tom is fijn. De procedure en timing worden samen vlot opgesteld met de nodige flexibiliteit en openheid.”
  • “Geïnteresseerd en betrokken in de kern van de opdracht. Ook bekommerd om het vervolg… Wat wordt ermee gedaan…”
  • “Kwaliteit en service wordt gewaardeerd”
  • “Steeds kort op de bal en goede opvolging”
 2. Klanten zijn van plan om verder op onze service beroep te doen voor:
  • “Assessments, potentieelinschattingen, advisering organisatiestructuur, talentontwikkeling en coaching”
  • “Verdere uitwerking van een generiek testportfolio en assessment-oefeningen”
  • “Rekrutering, maandelijkse opvolging, teamcoaching…”
  •  “Eerst opvolgingsgesprekken voeren met alle betrokkenen, daarna evaluatie in functie van eventuele opvolging, intervisie, bijkomende acties...“
  • “Sluimerende persoonlijke en team-conflicten gericht aanpakken”
  • “Link assessment en Persoonlijk OpleidingsPlannen bij de instroomfase van de leidinggevenden”
  • “Blijvende (externe) opvolging van de HRM noden van onze medewerkers. Dit geeft een meerwaarde!”
 3. volgens onze klanten bezitten onze adviezen volgende sterktes:
  • “Tom is een echte vak-expert en geeft op een heldere en rustige manier meer toelichting bij zijn adviezen en bevindingen.”
  • “Zeer warme begeleiding. Men stond steeds paraat voor ad hoc situaties aan te pakken”
  • “Grote professionele flexibiliteit en grondige kennis van de organisatie”
  • “Ik apprecieer dat Tom openstaat voor een brainstorming om van daaruit samen een oplossing te zoeken voor de situatie. Hij is ook heel toegankelijk. Ook bij dringende opdrachten kan je Tom inschakelen. Hij past zich snel aan en vindt samen met de klant oplossingen.”
  • “Rekening houdend met lokale situatie, brede scope. Rechttoe – rechtaan aanpak appreciëren wij ten zeerste.
  • “Externe professionele beoordeling en contact geeft nieuwe inzichten en vermijdt tunnelvisies. Over de hele lijn een betrouwbare meerwaarde!”

Deze positieve bevindingen geven ons de nodige energie om verder te doen en gas te blijven geven.

Tot gauw…

Tom

(0474/30.16.90 – tom@tomdebaere.be

blog comments powered by Disqus