Vacatures 'algemeen directeur' en 'HR-manager' DDS & Verko

None

Vacatures 'algemeen directeur' en 'HR-manager' DDS & Verko

Lokale besturen krijgen steeds meer bevoegdheden toebedeeld.  Intercommunale DDS wil zijn gemeenten-vennoten bijstaan bij de vele boeiende uitdagingen waar zij en de regio Dendermonde-Wetteren mee worden geconfronteerd. Hiervoor zijn wij op zoek naar inspirerende trekkers die de intercommunale als natuurlijke, vertrouwde partner voor de vennoten op de kaart zet.        

Zusterorganisatie Verko staat in voor alle aspecten van het afvalbeleid in de streek, onder meer via afvalpreventie en -sensibilisering, huis-aan-huisafvalinzameling, het beheer van 10 recyclageparken en 2 kringloopwinkels, en de verwerking van organisch afval tot compost.    

Beide intercommunales tellen ongeveer 170 personeelsleden  met een jaarlijks investeringsbudget van meer dan 3 miljoen euro.  

 

Wij zijn op zoek naar

Algemeen directeur

HR-manager

Algemeen directeur

De algemeen directeur werkt een langetermijnvisie en -strategie uit voor zowel DDS als Verko om gezonde organisaties met een duurzaam en toekomstgericht beleid uit te bouwen. Hij/zij zet samen met zijn/haar team de gekozen strategie om in een concreet en effectief beleid, zodat zowel DDS als Verko in staat zijn om optimaal te ontwikkelen tot slagkrachtige en wendbare organisaties die elk op hun terrein een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening bieden. De algemeen directeur is hierbij dagdagelijks in nauw overleg met alle actoren in het socio-economisch en politiek weefsel van de regio en met tal van instanties op provinciaal, gewestelijk, federaal en internationaal niveau.

Profiel:

 • Ervaren manager met een brede interesse (beleidsmatig, economisch, technisch,…) die de vele kerntaken van DDS en/of Verko kan kaderen in een integrale strategische visie
 • Als manager bent u een gedreven, sociaal en diplomatisch ondernemer
 • Een netwerker met sterke relationele, representatieve en onderhandelingskwaliteiten
 • Een coach en leider voor de medewerkers
 • Sterke organisator en innovator.

 

HR-manager

Onder leiding van de algemeen directeur zorgt de HR-manager voor een modern en dynamisch personeelsbeleid teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen garanderen. Hij/zij staat in voor het uitwerken en implementeren van een duurzaam HRM-beleid afgestemd op de organisatiestrategie en -visie. Samen met de verantwoordelijken werkt de HR-manager aan een gemeenschappelijke aanpak, uniforme processen én een vooruitstrevend en inspirerend personeelsbeleid. Dankzij een mensgerichte aanpak en een luisterende houding, weet hij/zij wat er leeft binnen de organisaties en speelt hij/zij hier gevat op in. Door een transparante communicatie en participatieve aanpak weet de HR-manager een draagvlak te creëren om de uitdagende HR-vraagstukken bij DDS & Verko aan te pakken.

Profiel:

 • Peoplemanager met een duidelijke communicatiestijl en een vernieuwende, duidelijke toekomstvisie op het HR-vlak
 • Kan mensen motiveren en dynamiseren, vertrekt vanuit een waarderende insteek
 • Ervaring in veranderingstrajecten
 • Werkt planmatig, gestructureerd en actief mee aan het strategisch beleid. 

 

Aanbod

 • Uitdagende, boeiende en voltijdse functies op contractuele basis bij een dynamische organisatie binnen de stabiele overheidscontext
 • Een fundamentele bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van intercommunales DDS en/of Verko binnen het werkgebied regio Dendermonde-Wetteren waardoor men een maatschappelijke meerwaarde creëert  
 • Aantrekkelijk salaris (afhankelijk van uw ervaring ligt het bruto geïndexeerd maandloon tussen € 6.066,49 en € 9.628,11 voor algemeen directeur en voor de HR-manager tussen € 4.355,42 en € 6.912,49), met extralegale voordelen zoals bedrijfswagen, maaltijd-vergoeding, ecocheques, prestatiepremie, fietsvergoeding, groepsverzekering en hospitalisatieverzekering
 • Flexibele werkuren
 • Interne en externe opleidingsmogelijkheden
 • 32 verlofdagen op jaarbasis
 • werfreserve van 2 jaar.

 

Procedure

Deze selectieprocedures worden exclusief en in alle discretie professioneel begeleid door HR-adviesbureau Tom Debaere.

Mail je CV met motivatiebrief ten laatste op zondag 31 mei 2020 naar:

HRM Tom Debaere

Lijsterlaan 8

8500 Kortrijk

Mail: tom@tomdebaere.be

Een eerste selectie gebeurt op basis van de ingezonden sollicitaties.

Voor geselecteerde kandidaten is een procedure voorzien met een assessment center (dinsdag 02/06 - woensdag 10/06) en een mondeling gesprek met de jury (week 15/06 of week 22/06).  

blog comments powered by Disqus