Wees meer entrepreneur

Wees meer entrepreneur. Gooi als individu en als organisatie oude zekerheden overboord. Denk ‘out of the box’ en heb het lef om te experimenteren en te ondernemen…

Sinds 2014 hebben ondernemers dankzij de inspanningen van Unizo ook een dag, namelijk op de derde vrijdag van november werd de ‘Dag van de Ondernemer’ in het leven geroepen. Deze datum is niet toevallig gekozen. Elke derde week van november vindt immers de 'Global Entrepreneurship Week' (een week waarop wereldwijd campagne wordt gevoerd om ondernemerschap te promoten) plaats.

Naast de ‘Dag van de Ondernemer’ verplichten de recente gebeurtenissen met de bomaanslagen in Parijs, de terreurdreiging waar ons land en meer specifiek Brussel mee te maken heeft en de concurrentiële maar uitdagende economische markt ons, ondernemers,  om op regelmatige tijdstippen aan zelfreflectie te doen en vragen wij ons af of wij als ondernemers wel goed bezig zijn met het ‘plezieren’ van onze klanten en het van ‘hot naar her’ crossen zowel op het werk als in ons privéleven.

Wat de arbeidsmarkt betreft, sprak men vroeger reeds over de ‘war for talent’ maar nu is deze strijd nog groter. Binnen deze sterk uitdagende arbeidscontext moet elke organisatie en elk individu zich onderscheiden om aanzien te worden als een aantrekkelijk toekomstgericht en wendbaar bedrijf met een mooie, dynamische ‘corporate image’ of op individueel niveau moet elke sollicitant/kandidaat zich profileren als een ware witte merel…

Zich onderscheiden brengt vernieuwingen en veranderingen met zich mee. Veranderen gaat niet eenvoudig zeker niet als het nu nog redelijk goed gaat. Toch stellen wij allemaal iedere dag opnieuw vast dat de wereld waarin wij leven snel en ingrijpend verandert. We hebben de zaken immers minder en minder onder controle. Dit zorgt bij heel wat mensen voor onrust en geeft naar ons aanvoelen ook aanleiding tot onzekerheden, wrevel, veel klaaggezang en  talrijke ‘burn outs’ en/of depressies… Toch is het in deze uitdagende tijd een must om jezelf en/of je organisatie als ware entrepreneur op de kaart te zetten. 

Digitaal is in onze maatschappij niet meer weg te denken en is een absoluut minimum geworden om aan de slag te gaan en/of zich te ontspannen (denken wij maar aan de smartphones, de tablets, ‘cloud computing’, Facebook…). In 1991 zei de visionaire computerwetenschapper Marc Weiser al dat de belangrijkste technologieën degene zijn waarvan wij vergeten dat ze er zijn. Zo vinden wij het vandaag vanzelfsprekend dat het internet overal en altijd aanwezig is. Hierbij sluiten wij ons aan bij Geert Noels (stichter en inspirator van Econopolis) die in een blog op De Standaard (dd. 02/10/2015) aangeeft dat de mens inderdaad de zwakke schakel wordt in het digitale verhaal. Het omgaan met de indigestie aan informatie, impulsen en de constante dwang om online (bereikbaar) te zijn, weegt op velen van ons.          

Veel sectoren worden in deze uitdagende maar onstabiele tijden in het nauw gedreven door zogenaamde ‘disruptieve innovaties’. In deze context betekent ‘disruptie’ dat bestaande businessmodellen overhoop worden gehaald door jonge, creatieve en innovatieve bedrijven (zoals de taxidienst Uber, het platform AirBnB, of dichterbij ons het dynamische jongerenreis-project ‘Route du Soleil’ van onze goede jeugdige vriend Simon Vandeweghe…). Dit zijn voorbeelden van organisaties die heel wat andere ondernemers inspireren om ook de stap te zetten en innovatief te experimenteren.  

Toch mag ‘innovatie en/of disruptie’ geen slogan worden om blind te zijn voor valse ‘disruptie’. Want het omzeilen van sociale en fiscale regelgeving (zoals Uber en AirBnB voor een stuk doen), is uiteraard disruptief maar vroeger zou het gewoon onder de noemer ‘valsspelen’ staan. Het is inderdaad niet omdat iets gebruik maakt van een coole app en/of via een smartphone wordt aangeboden dat het plots onze kritische houding moet wegsmelten en wij allen voorstander moeten worden van ‘disruptie’. Ik sluit mij aan bij deze visie van Geert Noels en geef ook nog aan dat de technologie van Uber inderdaad potentieel in staat is om het aantal weekenddoden te verminderen, mobiliteit te verbeteren en jongeren een job aan te bieden die hen in staat stelt in te voegen in het economisch proces. Maar alle sociale, fiscale en veiligheidsregels omzeilen, kunnen en mogen wij gewoon niet toelaten.         

Naast startups proberen ook grote bedrijven de trein van de ‘disruptieve innovaties’ niet te missen. Toch zijn er organisaties en bedrijven die te weinig investeren in creativiteit, ‘out of the box’ te denken en bang zijn om bij de eerste pogingen op hun bek te gaan… Peter Hinssens (technologiegoeroe die het consultancybedrijf Nexxworks oprichtte) raadt bedrijven die de ‘disruptieve innovatie’ willen overleven het volgende aan: “durf te falen, vertaal FAIL als de ‘First Attempt In Learning’, laat het hiërarchisch ‘top-down’ denken los en geef medewerkers de nodige kansen om te experimenteren.

Wie wil overleven moet oude zekerheden overboord gooien. Bij een dergelijke ingesteldheid verwacht men ook een andere manier van denken en handelen. Deze houding betekent wel degelijk een breekpunt met de conservatieve, behoudsgezinde waarden en normen waarmee wij zijn opgegroeid, opgevoed en waarbinnen we soms ook leven en werken.

Onze moderne maatschappij heeft nood aan dynamische, charismatische entrepreneurs, mensen die uit zichzelf met innovatieve, creatieve brainstorm-ideeën voor de dag komen. Co-creatie is voor deze vernieuwers geen modewoord maar een echt tastbaar werkmodel waar men face-to-face en/of via chat en ander internettools met gelijkgestemde zielen over gans de wereld kan overleggen, ideeën kan uitwisselen en samen dynamische projecten op de kaart kan zetten.

Ook wij als kleine soft HR-aanbieder proberen de boot niet te missen. Het is voor ons niet gemakkelijk om naast het dagdagelijks in de weer zijn voor onze klanten, je actief bij te scholen en op de hoogte te blijven van nieuwe trends en tendensen maar ook aandacht te hebben om je sociaal netwerk uit te breiden. Dit blijven combineren met een gezond gebalanceerd privé-leven waar wij de tijd nemen om te genieten van sociale contacten, plezier te maken met inspirerende mensen en op tijd op reis te gaan, is ons recept om de nodige energie en drive te vinden om er tegen aan te gaan.

Via onze inzet en de onderbouwde no-nonsense adviezen en/of begeleidingen die wij aanbieden, hopen wij de sterktes en troeven bij de bedrijfsleiders en/of hun medewerkers aan te moedigen om zich te profileren als dynamische, wendbare organisaties. Op die manier dragen wij bij tot een goed ondernemingsklimaat.

Leve de ondernemers !!!

Tom

(> bronnen: Vacature, 23/12/2014, blog van Geert Noels uit De Standaard 02/10/2015). 

blog comments powered by Disqus