Ons sollicitatie-interview zoals ‘in het echt’

None

Het hoogtepunt van het seminarie ‘Sociale en communicatieve vaardigheden’ werd naar jaarlijkse gewoonte bereikt op donderdag 30 april met de komst van een bedrijfspsycholoog die ons sollicitatiegedrag kwam testen. Dit is iets waar ik binnen het seminarie enorm naar heb uitgekeken, gewoon omdat het een unieke kans is die iedere leerling in het middelbaar eigenlijk zou moeten meemaken.

Op donderdag 30 april 2015 woonde een bedrijfspsycholoog, de heer Debaere, ons seminarie bij in het kader van onze lessen over sollicitatie en methodiek bij het solliciteren. Eerst kregen we een inleiding over communicatie, met name over het verschil tussen non-verbale en verbale communicatie. We leerden dat non-verbale communicatie veel belangrijker is dan gesproken taal. Mensen letten immers slechts voor zeven of acht procent op de gesproken taal zodat je hieruit kan concluderen dat lichaamstaal veel belangrijker is dan wat je zegt.

Als we iemand voor de eerste keer zien, baseren we ons op clichés om een eerste indruk te vormen van die persoon. Deze veronderstellingen zijn vaak foutief. Dit konden we zelf allemaal vaststellen door het experiment dat we in de klas deden. De psycholoog stelde aan iedereen vragen. Denk je dat ik kinderen heb? Heb ik huisdieren? Met welke auto rijd ik? Om je niet te baseren op clichés moet je je opstellen als een OEN (Open, Eerlijk, Nieuwsgierig en Neutraal) of NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander).

Je moet vragen stellen om mensen te leren kennen. Bij een sollicitatiegesprek moet je goed weten welke troeven jij hebt, want een sollicitatiegesprek is duidelijk een verkoopgesprek en je moet voor elk beroep een paar competenties hebben. Een competentie is de manier waarop iemand taken vervult. Om te weten welke competenties een bepaalde persoon heeft, kan je de STAR-methode gebruiken (Situatie, Taak, Actie en Reactie). Verder is het belangrijk om te onthouden dat reeds gesteld gedrag een goede voorspeller is voor toekomstig gedrag.

Na deze inleiding kregen sommige leerlingen de kans om te solliciteren voor verschillende beroepen, want we hadden allemaal onze cv en een vacature bij. Aan de hand van ons curriculum vitae werd dan een achtergrond voor de situatie gevormd. Ook ik bood mij vrijwillig aan. Ik had voor deze sessie al enkele sollicitaties gehad voor studentenjobs, maar dit gesprek was van een heel ander en van een veel professioneler formaat.

Vooraf overliep de klas welke eigenschappen iemand moest hebben voor een bepaald beroep. Tijdens de sollicitaties vroeg de psycholoog vaak waarom een bepaalde persoon een specifiek beroep graag wou doen. Verder vroeg hij soms naar werkervaring. Iedere leerling kreeg na zijn interview feedback van de klas over wat beter kon en wat goed was. De aandachtspunten kunnen ook wel eye openers genoemd worden. Voor de ene leerling was een aandachtspunt rustig blijven en geen stress hebben, voor een andere was het dan meer voorbeelden geven of het sollicitatiegesprek beter voorbereiden zodat je weet waarover je praat.

Uit het interview heb ik geleerd op welke dingen je extra moet letten en met welke zaken vooral rekening gehouden wordt bij de eindbeslissingen. Ook was het belangrijk om de reeds getrainde vaardigheden naar voren te laten komen: assertiviteit, stressbeheersing, zelfmanagement, ...

Ik ben erg blij dat ik dit heb mogen meemaken en ben hiermee ook heel wat kennis rijker geworden, zowel op theoretisch vlak als qua praktijk. Dit is een activiteit die ik iedereen kan aanbevelen omdat je er heel veel uit haalt. Tenslotte is het belangrijk dat we goed weten hoe we moeten solliciteren als we onze eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt.

T. D. en J. D. (leerlingen Sint-Franciscus Instituut Melle) 

blog comments powered by Disqus