Wat levert een goede selectie op voor uw bedrijf/organisatie?

None

Als ondernemer bent u in de eerste plaats verantwoordelijk voor de beoogde resultaten. Om die reden heeft u als bedrijf/organisatie goede, gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers nodig. Uw bedrijfsresultaten zijn immers sterk afhankelijk van het menselijk kapitaal waarover u beschikt. Het komt er dan ook op aan om de juiste talenten aan te trekken maar vooral om ze te houden en te laten groeien.

Om dit aspect in cijfers te staven, verwijzen wij hierbij naar een studie waarin men werknemers qua productiviteit vergelijkt. Onderzoek hiernaar toont dat verreweg het grootste deel van de medewerkers hun salaris waarmaken: ze produceren meer dan ze kosten. Gemiddelde medewerkers produceren ongeveer het dubbele van wat ze verdienen. Goed functionerende werknemers produceren zowat 40 procent van het gemiddelde jaarsalaris meer dan gemiddelde medewerkers. Slecht functionerende medewerkers daarentegen produceren circa 40 procent van het gemiddelde jaarsalaris minder dan gemiddelde medewerkers. Het verschil tussen goed en slecht functionerende medewerkers bedraagt met andere woorden ruim 80 procent van het gemiddelde jaarsalaris. (> Coert, F., & Castelijns, M.T. (1993)).

blog comments powered by Disqus