Tom Debaere

° te Kortrijk op 30/03/1968

Tom studeerde in 1992 af aan de Katholieke Universiteit te Leuven als licentiaat in de arbeids- en organisatiepsychologie met mathematisch pakket.

Nadat hij korte tijd werkzaam was op zijn licentiaatstageplaats (een kwalitatief en kwantitatief marktonderzoekbureau te Brussel) ging hij aan de slag als parlementair medewerker bij de ambitieuze en gedreven volksvertegenwoordiger Stefaan De Clerck (07/1993 – 07/1995). Tijdens de parlementaire verkiezingen van 1995 werd Tom ingeschakeld als campagneleider. Begin juli 1995 werd Stefaan De Clerck minister van Justitie. In deze politiek woelige tijden werd Tom medewerker van zijn privésecretariaat. Hij werd er verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten en het bewaken van de belangen van de minister in de Kortrijkse regio, voor de klachtenbehandeling en de opvolging van de tewerkstellingsproblematiek.

In maart 1998 maakte Tom als coördinator beroepsopleiding de overstap naar vzw Protheus te Kortrijk. Vzw Protheus was een opleidingscentrum dat op basis van subsidies van het Europees Sociaal Fonds en in samenwerking met de VDAB en Grafoc (opleidingscentrum van de grafische sector) beroepsopleiding gaf aan mensen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt. 

Vanaf 09 juni 2000 ging Tom als consultant van start bij CPM te Gent (Melle). Binnen CPM groeide hij uit tot een waardevolle, loyale senior HR-consultant. Hij was zowel actief binnen de domeinen rekrutering (via searchopdrachten en advertentieprocedures), selectie (via persoonlijkheidsonderzoeken en uitgebreidere assessment centers) en potentieelinschattingen (via development centermethodiek). Hij is gecertificeerd gebruiker van zowel de Cebir, SHL-, Hudson- als de HumanQuestvragenlijsten en -tests. Daarnaast bekwam hij via Selor het certificaat van STAR-interviewer. Omwille van zijn opgebouwde werkervaring binnen de overheidssector werd Tom binnen de CPM-groep ook aangeduid als ‘account manager en projectleider’ van diverse overheidsopdrachten.

Daarnaast werd hij ingezet op diverse grotere HR-vraagstukken (zoals teameffectiviteit, leiderschapsproblemen, specifieke opleidingsbehoeften in verband met professioneel voeren van (jury)interviews met focus op de STAR-methodiek, interne als externe communicatieproblemen, veranderingstrajecten, invoering competentiemanagement, performance management …).

Intussen volgde Tom verdere specialisaties. Zo volgde hij in 2008 een specifieke opleiding voor professionele coaching bij de ‘School for Coaching’ en behaalde hij in februari 2009 het certificaat van coach in MBTI ® Step I via ‘OPP®Ltd’. Begin 2015 werd Tom ook erkend als individuele dienstverlener voor het domein bedrijfsoverdracht van de pijler 'coaching' (Vlaams Gewest, 2015 - 2020). Intussen zijn we bij het Vlaamse Gewest erkend als 'dienstverlener opleiding en advies' waardoor KMO-klanten gebruik kunnen maken van een terugbetaling via de KMO-portefeuille (2017 - 2022). 

Dankzij zijn opgebouwde werkervaringen en diverse specialisatieopleidingen inzake selectietechnieken, leiderschapsproblemen, organisatieontwikkeling, veranderingsprocessen en bredere HRM-toepassingen wordt Tom geapprecieerd door zijn talrijke klanten.

Sinds de opstart van bvba Tom Debaere Human Resource Management is Tom naast zaakvoerder ook HR Consultant die de meeste HR-opdrachten opstart, uitvoert en begeleidt.

Bekijk ook het profiel van Katrien.